CĐXQ Thiên Lộc - Mừng kính bổn mạng thánh Stêphanô

409814958_748467810638042_5721729397777333887_n.jpg

THÁNH LỄ MỪNG KINH THÁNH STÊPHANÔ

 - BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN THIÊN LỘC -

Sau buổi hội thảo và cuộc rước kiệu long trọng, những người con xa quê của Cộng Đoàn Stêphanô Thiên Lộc đón nhận Thánh Lễ tạ ơn vào lúc 20h00 Thứ Tư ngày 13 tháng 12 năm 2023 tại giáo xứ Thái Hà. 

Thánh lễ do cha chánh xứ giáo xứ Thiên Lộc, Cha Vinhsơn Maria Phạm Quốc Dũng làm chủ tế, cùng hiệp dâng có quý cha Đặc trách GĐCGXQHN, quý cha quê hương, ban điều hành của hai giáo xứ cùng đông đảo Giáo dân thuộc trong và ngoài GĐCGXQ đến hiệp thông và cùng cộng đoàn dâng lời tạ ơn. 

Khởi đi từ khẩu hiệu chúc mừng quen thuộc :" Chúng ta tạ ơn Chúa và cám ơn nhau", cha Giu-se Phạm Văn Thỏa nhấn mạnh hai điều chính chúng ta cần nhớ trong đời sống hiện nay:

  • Thứ nhất " Chúng ta tạ ơn Chúa": Bởi nhờ có Thiên Chúa, chúng ta được sống lại tinh thần của các cộng đoàn tiên khởi khi xưa. Nhờ ơn Chúa chúng ta có thể quy tụ với nhau trong bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc thánh lể, cùng nhau cầu nguyện và sống làm chứng cho Tin Mừng. 
  • Thứ hai: "Chúng ta cám ơn nhau": Chúng ta là những người con từ khắp muôn phương hiện diện nơi đây cùng với nhau giữ đạo, cùng với nhau tuyên xưng niềm tin của mình. Nhờ việc tham gia vào cộng đoàn, chúng ta có thể động viên, khuyến khích lẫn nhau để mọi người đến với Chúa và giúp đỡ nhau trong đời sống công việc hằng ngày. Chính vì vậy, để đời sống đức tin của mình trở nên kiên vững, chúng ta cám ơn nhau. 

Cuối thánh lễ, đại điện CĐXQ Thiên Lộc đã thay mặt nói lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa đồng thời gửi những lời tri ân tới quý Cha, quý Sơ, quý HĐMV và toàn thể cộng đoàn đã tạo điều kiện thuận lợi và hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho cộng đoàn trong ngày lễ bổn mạng.

Nguyện xin Thiên Chúa ban ơn cho Cộng Đoàn sau ngày mừng lễ bổn mạng này, mỗi người biết sống và noi gương Thánh Quan Thầy với tinh thần kính mến Chúa yêu người. Nhờ ơn các Ngài hướng dẫn, bảo vệ và nâng đỡ, giúp mỗi thành viên sống đúng tinh thần đức tin, hiệp hành với nhau và cùng với nhau giữ đạo khi xa quê hương tại Hà Nội. 

409436801_748471833970973_4906117474278459298_n.jpg

409788280_748473367304153_5191397329270059142_n.jpg

409800224_748473617304128_6855129295400918130_n.jpg

409737686_748472390637584_7103663950623760511_n.jpg

 

~ Ban truyền thông ~

 

BÀI VIẾTMỚI NHẤT

Thông báo Xa Quê